<gadus> jeśli fakt nieznajomości liczby pi do piątego miejsca po przecinku dyskwalifikuje w twoich oczach dziewczynę
<gadus> to najprawdopodobniej sam jesteś dawno zdyskwalifikowany u nich