<czeslaw> Jej pisk jest tak przenikliwy, że powstała fala dźwiękowa w zamkniętym pokoju jest w stanie podgrzać ci obiad.