<czemupezet> z ostatniej chwili, w celi trynkiewicza znaleziono zaginiony samolot malaysia airlines.