<pingwin>Te windołsy to coraz bardziej się cofają w rozwoju.
<iis>No, jeszcze trochę, a przełączanie w tryb uśpienia będzie wymagało zaśpiewania kołysanki.