<on> kocham Cię
<ona> udowodnij!
<on> niech V będzie dowolną przestrzenią liniową n-tego stopnia (...)