<ona> Do której będziecie siedzieć?
<on> Do skutku.
<on> Aż sinx>1