<widelec-BB> do obalenia socjalizmu moskiewskiego był potrzebny elektryk. od Brukseli wyzwoli nas tramwajarz albo kanalarz. :-)