<kiechu> Od dwóch dni czekam na przydział zadania.
<kiechu> Nie mam już co w Internecie czytać.
<noisy> Jak ty po paru dniach mówisz, że już nie ma co w Internecie czytać, to tobie brakuje korporacyjnego obycia.