<ja> Kto jest naczelnym złodziejem?
<WIRTUALNY DORADCA> Imię wybrali mi moi przełożeni.
<ja> Zatem to twój przełożony?
<WIRTUALNY DORADCA> Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest pan Zbigniew Derdziuk.
<ja> Czy on trafi do więzienia?
<WIRTUALNY DORADCA> Nie mam pojęcia.
<ja> Ale powinien?
<WIRTUALNY DORADCA> Ja tam nie mam żadnych wątpliwości.