Na zajęciach z programowania w C++ prawie zawsze tworzymy obiekty (kulki) o losowych wartościach. Na jednych zajęciach należało pogrupować parzyste na jedną listę, nieparzyste na drugą. (P)rowadzący chodzi po sali i zagląda w (S)tudentom monitory. Na jednym widzi otwarty kalkulator i wywiązuje się taki dialog:
P: "Po co ma Pan kalkulator?"
S: "A nie mogę"
P: "Może Pan, ale naprawdę jestem ciekaw po co...."
S: "Żeby sprawdzić która liczba jest parzysta, a która nie".
Prowadzący musiał usiąść.