<radzik> niektórzy zarzucają mi bycie szowinistą
<radzik> a ja zawsze w takiej sytuacji powtarzam, że to nieprawda
<radzik> bo szowiniści to tacy goście, którzy uważają, że kobieta powinna siedzieć w kuchni
<radzik> ja natomiast uważam, że w kuchni też może coś popsuć