<mp> No to czekam na lekarza-świadka Jehowy, który nie przeprowadzi transfuzji, albo lekarza-żyda, który nie udzieli pomocy, bo jest szabas.