<an> kochanie, powiedz coś czułego...
<kiechu> sejsmograf