<Vandervir> Programowanie w PHP może nie uczyni cię bogatym.
<Vandervir> Ale wszędzie będziesz widział dolary