<artlin>jak to się mówi autor płakał jak commitował
<zodiak> ja płakałem jak to mergowałem...