<lizard> on patrzy do źródła strony w przeglądarce www i mowi że "to wszystko jest przecież w kodzie HTML"