<Kerhold> Jak to się nazywa, że jak zrzucali z klifu dziecko, a ono przeżyło, to znaczy, że się nadaje?
<Dootix> Sosnowiec