<Garret>"Entity Framework - koniecznie ! Nie bedziemy przecież wyciągali danych z bazy czystym SQL-em... jak zwierzęta"