<joda17> obaliłem teorię "kobieta zmienną jest"
<joda17> zmienne mają ograniczony rozmiar