<ppdk> Od teraz w CV chyba zacznę wpisywać w osiągnięciach: NIE robiłem systemu dla PKW.