<burak> Za moich czasów to potrafili dobrać studia. Na informatykę nie było zadań z np. programowania, tylko matematyka. Jak matma poszła Ci słabo, to przenosili Cię na matematykę.