<MDW> Santon: Algorytm obliczania daty tłustego czwartku jest bardziej skomplikowany niż algorytm kompresji JPEG :)