<neq> hehe korwin nazwał partię "korwin"
<ducer> powinien krul
<ducer> koalicja radykalnych upadlych liberalow