<marian> ze zbioru: "Odrzucone slogany wyborcze"
<marian> "Ogórek symbolem polskich niezależnych kobiet"