<Rachel> bycie żoną informatyka jest prostsze
<Rachel> niż bycie informatykiem
<Rachel> i żoną....