<MacWeniu> Czy możesz mi dostarczyć ręczny miotacz fotonów w celu weryfikacji dysocjacji elektrolitycznej chlorku sodu w rozpuszczalniku polarnym?
<VV> Nie możesz k***a powiedzieć, że chcesz latarkę, żeby zobaczyć czy się sól rozpuściła?