<znajoma> sex jako religia!
<Wizzu Wizualnie> tia. Seksualna, niepraktykująca.