* oso ma chleb i piwo
< oso> czyli technicznie rzecz biorąc, martwe zboże w stanie stałym zapijam martwym zbożem w stanie ciekłym