***Sigismund*** idzie popracować nad regexpami za kasę
<Lex> W biedronce na kasie regexy robisz?