<hudziel> Z doświadczenia wiem, że barman to zawód zaufania publicznego.