Roy: co jest pierwsze w alfabecie u czy t?
Moss: chyba u xD
Moss: nie wiem
Moss: ut.sort()
Moss: jednak t