<wojtosz> Spis Treści - jedyny wiarygodny kandydat na karcie do głosowania.