<aden> tak sobie myślę... jak linux ma być powszechnie używany, jak tam nie ma domyślnie zainstalowanego pasjansa?