<ruth> umh, pomozcie z haslem: intensywne zaloty - na 5 liter
<phear> gwałt