<Taczta> po ogoleniu stwierdzam, że moja twarz ma jakby niższy poziom detali