<MadMan> ech, znak czasów
<MadMan> "nie mogę naładować książki bo ładuję papierosa"