<programista99> czy mogę wgrać mój cod do atmegi jak są warningi i errory w kompilacji?
<Marcinex> nie możesz
<programista99> a jak wgram?