<ania> O nie ... ten głąb do mnie idzie. Gdzie się schować ?
<hudziel> W szafce na środki czystości. Żaden facet tam nigdy nie zajrzy.