< bucu> samoodtwarzające się filmy to zbrodnia godna austryjackiego akwarelisty