<msichal> nie mam nic do picia
<msichal> a głupio isć do alkoholowego po wodę
<msichal> stracę reputację