<Ewa> W innych krajach nie ma obowiązku szczepień!
<MacWenciu> No. Na przykład w Somalii.