<tymi> Mam tak ciepło w biurze, że masła nie trzeba chować do lodówki.