<gadus> tak dopieściłem ten kod, że najbardziej zepsute kurwy Babilonu się rumienią