<daro> kupilem zapas widelcy nozy i talerzy plastikowych i rzucilem zmywanie