- Musimy wyprodukować miliard testów
- Szefie, ale te co mamy, nie działają
- Ale ja nie mówię, że mają działać, tylko mamy je wyprodukować