<kumin> jeest, przeszłem z polskiego!
<boro> a kolega humanista widze...