<robin>wie ktoś dlaczego batman miał 5 z WF-u?
<ada>bo nosił strój?