Rozmowa z Cb-radia
<cbradio>Mobile co wy tak non-stop mówicie gdzie ta Vectra policyjna na tej trasie się znajduje,
przecież miśki mają radio i to wszystko słyszą!
<cbradio2>To dobrze że słyszą, jak im cały czas powtarzamy przynajmniej się nie zgubią.