<guban> kryzys dotknal Szwajcarie, co czwarte dziecko nie ma iPoda