<Patryk> acces denied
<Patryk> Dziala!!!!
<Patryk> i jak to bylo z tym ekg??